Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

ecocheques

Geniet als Navemlid van een voorkeurstarief!  Surf snel naar het afgesloten gedeelte!  Klik hier voor een animatiefilm.

Wat?

De ecocheque (groene cheque of milieucheque) kan enkel gebruikt worden om ecologische producten en diensten aan te kopen.

De ecocheque is een cheque die een werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden als extra-legaal voordeel (zoals een maaltijd- , cultuur-, sport- of geschenkcheque). De ecocheque wordt niet beschouwd als loon en er dienen dus geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Werknemers moeten, anders dan bij de maaltijdcheques, geen bijdrage leveren aan de ecocheque.

Een ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) in geld worden omgeruild.

De ecocheque is 2 jaar geldig. U kan de cheques dus 2 jaar opsparen om bv. een duurdere investering in energiebesparing te doen.

Hoeveel?

U kan als werknemer maximaal 125 euro aan ecocheques ontvangen in 2009 (in 2010 is dit maximaal 250 euro).

De waarde per cheque is maximum 10 euro.U krijgt als werknemer ecocheques pro rata de periode dat u tewerkgesteld bent en het aantal dagen met loon (of daarmee gelijkgestelde dagen zoals vakantie of moederschapsrust).

Wie?

De toekenning van de ecocheque moet worden opgenomen in een CAO (op sectorieel of ondernemingsniveau) of bij gebrek daaraan in een individuele schriftelijke overeenkomst met de werknemer.

De cao of schriftelijke overeenkomst bepaalt onder andere
    * het totale bedrag aan ecocheques
    * de waarde van elke afzonderlijke cheque
    * het aantal keren dat er in de loop van het jaar ecocheques worden toegekend.

Waarvoor?

De lijst met ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, kan u terugvinden in CAO 98, opgesteld door de NAR (Nationale Arbeidsraad). Deze lijst kan jaarlijks door de NAR worden herzien.

Bij de eerste overhandiging van de ecocheques moet de werkgever zijn werknemers informeren over deze lijst.

Deze lijst is opgebouwd rond zes ecologische doelstellingen
    * energiebesparing
          o isolatiemateriaal
          o spaarlampen, TL-lampen, LED-verlichting
          o elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie
    * waterbesparing
          o een spaardouchekop
          o een recuperatietank voor regenwater
          o een hulpstuk voor waterbesparing op kranen
          o een spoelbak voor toiletten met spaarknop
    * bevordering duurzame mobiliteit
          o de plaatsing van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005
          o de plaatsing van een LPG installatie in wagens
          o aankoop van vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer (met uitzondering van abonnementen).  Vraag na bij uw    vervoersmaatschappij of ze ecocheques aannemen! De Lijn heeft besloten om geen ecocheques te     aanvaarden.
          o cursussen ecodriving
          o de aankoop en het onderhoud van fietsen
    * afvalbeheer
          o oplaadbare batterijen, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen
          o een compostvat
          o kunststofproducten die volledig bestaan uit composteerbaar materiaal
          o papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is
    * bevordering van ecodesign (zoals de aankoop van producten met een ecolabel)
    * bevordering van aandacht voor de natuur (zoals de aankoop van
          o duurzaam geëxploiteerd hout of houtproducten (FSC of PEFC of gelijkwaardig)
          o bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde en meststoffen met biogarantie).

De kortingbon voor beschermde afnemers voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine kan gecombineerd worden met een ecocheque.  Op voorwaarde natuurlijk dat de handelaar bij wie u het toestel koopt beide aanvaardt.  Zowel voor de kortingbonnen als voor de ecocheques kan de handelaar beslissen om deze te aanvaarden of niet.

Meer informatie?

Een werkgever kiest vrij het uitgiftebedrijf. Er zijn twee uitgiftebedrijven in Vlaanderen die de ecocheque aanbieden: Sodexo en Accor Services. Voor meer informatie kan u terecht op hun websites:

Websites
    * Ecocheques:
De Eco Pass van Sodexo
    * Ecocheques:
Ticket EcoCheque van Accor Services


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup