Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

Dag van de Meubelhandel

In 2008 en 2009 voerde de FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie een algemeen onderzoek uit in de meubel- en keukensector over de naleving van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
De FOD Economie wenst nu, mede op verzoek van Navem, de Nationale Vereniging van Meubelhandelaars,
alle hoofdrolspelers van de sector bijeen te brengen om de voornaamste aspecten van de wet te belichten en resultaten van de onderzoeken voor te stellen. Het doel van de bijeenkomst, zowel voor de FOD Economie als voor Navem, is te streven naar eerlijke en duurzame relaties met de consumenten. Zo zullen initiatieven op het vlak van de Geschillencommissie Meubelen, een modelcontract en een handvest voor professionelen van de meubelsector worden toegelicht.
Navem, Fedustria, Namev, Unizo, UCM,Test-Aankoop en de FOD Economie werken dus samen voor een eerlijke handel en een betere marktwerking met een gunstig effect op het imago van de sector.


Colloquium: Dag van de Meubelhandel: 'Samen voor een eerlijke handel'
Datum
: donderdag 25/02/2010
Timing:
start 13u30 - einde 16u30, gevolgd door receptie
Locatie:
Fedustria Anderlecht


Klik hier voor de uitnodiging.


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup