Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

partners

Navem stelt u graag haar partners voor:
 

 • Navem heeft een warm partnership & associatie-overeenkomst met UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers
   
 • Navem werkt vaak en goed samen met Namev, de Nationale Vereniging van Meubelvertegenwoordigers
 • Navem onderhoudt goede banden met Test-Aankoop, de bekendste Belgische consumentenvereniging & Arcopar, een aandeelhoudersvereniging
 • Navem werkt samen met het ECC (Europees Centrum voor de Consument) om grensoverschrijdende geschillen in kaart te brengen
   
 • Navem ijvert samen met Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie voor de Belgische meubelsector

 • Navem is lid van en participeert samen met tal van andere lidstaten in de FENA, de Europese Federatie van Meubelhandelaars

 • Navem maakt actief deel uit van  De Slaapraad en adviseert in publicitaire campagnes, om het grote publiek bewust te maken van het belang van goed slapen

 • Navem maakt actief deel uit van Meubelpunt, een gezamenlijk inititief van Fedustria en Navem om
  het interieur in de spots te zetten en natuurlijk de daarbijhorende meubelen

 • Navem zetelt in de Hoge Raad van de Middenstand, KMO & Energie;

 • Navem is lid van SERV (Sociaal-economische Raad Vlaanderen)

 • Navem blijft op de hoogte van de laatste trends qua marketing via Stichting Marketing

 • Navem werkt samen met de dienst Controle & Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor een eerlijke handel en een betere marktwerking met een gunstig effect op het imago van de sector. 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup