Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

congres 2017

Schrijf u HIER in!

39ste Navem meubelcongres in Utopolis Mechelen
“Fasten your seatbelts. Are you futureproof”


Het meubelcongres van Navem vindt dit jaar plaats op 12 december en doet opnieuw Utopolis Mechelen aan. Naast de vlotte bereikbaarheid is de ruime parking een groot pluspunt. Het congres  draait dit jaar rond ‘de impact van digitalisering op het klantengedrag enwinkelniveau en hoe u hier als handelaar best kan mee omgaan’. Ook dit jaar komen een aantal sterke sprekers naar het congres van wie u heel wat kan opsteken om uw verkoop aan te zwengelen. Door Tom Steenhoudt

Gerard Zandbergen, CEO Locatus

Als opener van het congres presenteert Locatus een beeld van de ontwikkeling van de retail in België in het algemeen en de meubelbranche in het bijzonder. Locatus controleert jaarlijks (bijna) alle 210.000 verkooppunten in België. Daaruit ontstaat een heel helder beeld van allerlei ontwikkelingen. Wat groeit en krimpt qua branches en retailers? Welke nieuwe locaties komen er bij en waar groeit de leegstand?

Locatus maakt plattegronden van de grootste winkelgebieden en giet dit in een databank winkelpassantentellingen. Op winkelniveau kunnen ze met behulp van sensoren tellen hoeveel mensen er per uur,  dag,  week en  maand langslopen. Daarmee berekenen retailers hun capture rate: hoeveel mensen er op straat lopen enook daadwerkelijk de winkel binnenkomen.

Het onderzoek focust zich specifiek op baanwinkels. Waar koopt de consument zijn product? Bij generalisten, specialisten, ketens, onlinespelers …?

Tom Palmaerts, trendwatcher bij Trendwolves

Als future forecaster geeft Tom een lezing over trends bij jongeren en jonge families Hij focust op de drijfveren van de jongeren die er een totaal ander aankoopgedrag op nahouden. Jongeren beïnvloeden daarin hun ouders, al luisteren ze moreel nog naar hen. Wat is de impact van deze (r)evolutie op interieur, retail en wonen? Voor zowel retailers als fabrikanten interessante stof om gefundeerde toekomstige keuzes te kunnen maken. Want de jonge consument wordt de nieuwe consument, als hij het al niet is…

Ylva Nordström, consultant met een IKEA-achtergrond

Het is niet omdat u als retailer kunt verkopen,  dat uw klanten ook werkelijk  zullen kopen. Het huidige bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op ruimte als voornaamste concurrentievoordeel, moet nieuwe voordelen op vlak van concurrentiekracht geven. Vandaag stuurt de klant de ontwikkeling. Gebruikersgemak en persoonlijke ervaringen worden zeer belangrijk.

Wat is uw missie/visie/strategie? Heeft u passie voor uw merk en stelt u product en/of klant centraal? Leer van Ylva alles over het ‘Open the wallet-principe’, over hoe u belemmeringen kunt wegnemen,  voor een perfecte winkelnavigatie kunt zorgen en  een beter leven kunt creëren voor uw klant!


Kristof De Wulf, CEO Insites Consulting

De wereld is veranderd van lineair denken naar chaos denken. Welke kansen biedt dit voor ondernemers die de ogen openhouden? Bent u ‘futureproof’ en stelt u de klant centraal?
Het is niet het moment om te gaan doemdenken, wel belangrijk hoe je met de verandering omgaat.

Het verwachtingspatroon bij de consument ligt enorm hoog, merken hebben het zéér moeilijk en het winkelbezoek slabakt. Het komt erop aan om marketing te voeren die er écht toe doet voor de consument. Kristof De Wulf zal u als ondernemer een handvat geven, met concrete oplossingen voor actuele problemen en tips over ‘hoe u best kunt omgaan met nieuwe concurrentievormen’

Harry Van Hest, salestrainer

Tijdens een humoristisch, interactief seminarie neemt Harry u mee in een rit van een sneltrein, gedreven door tomeloos enthousiasme en een gezonde portie zelfrelativering.
Er wordt u een spiegel voorgehouden uit het dagelijkse leven, waarbij alle fouten ‘die uiteraard alleen de anderen maken’ op een beklijvende manier tot uiting komen in de ‘Klanten Wegjaag Club’.

Iedereen heeft baat bij deze originele visie op de juiste omgang met klanten. Niet alleen de rechtstreeks verkoopgerichte afdelingen, maar ook afdelingen die eerder achter de schermen werken.

 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup