Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

geschillencommissie meubelen

Wat is de Geschillencommissie Meubelen VZW?

 

Voor een probleem met meubelen of probleem met meubilair kan u terecht bij de Geschillencommissie Meubelen.

Navem is eigenaar van het contract Meubelwaarborg® en zetelt in de Geschillencommissie Meubelen, samen met Test-Aankoop en ArcoparDe Geschillencommissie Meubelen vzw werd opgericht om geschillen te beslechten die ontstaan zijn tussen consumenten en meubelverkopers enerzijds en geschillen te voorkomen door over evenwichtige verkoopvoorwaarden te onderhandelen anderzijds.

Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Meubelen kan men een proces voor de gewone rechtbanken vermijden. Een procedure bij de Geschillencommissie verloopt sneller, is minder ingewikkeld en tevens goedkoper.

De uitspraken van de Geschillencommissie Meubelen hebben
dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de gewone rechtbanken.


Belangrijk:
Vooraleer een procedure op te starten voor de Geschillencommissie Meubelen, dient u vanaf het ontstaan van uw klacht een termijn van 1 maand in acht nemen alvorens een klacht te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.

Verwittig de tegenpartij dus zo snel mogelijk en doe dit schriftelijk, liefst met een aangetekende brief. Of het nu gaat om een laattijdige levering, een niet-conforme levering, een annulering van de bestelling, een leveringsweigering of een garantieprobleem. 
Het is inderdaad de bedoeling dat u tijdens die maand een minnelijke regeling tracht te bereiken met de tegenpartij.  U bent nog in onderhandelingsfase en hoeft dus nog geen klaar en duidelijk en definitief standpunt in te nemen.  Tracht eerder een oplossing te vinden, in overleg met de tegenpartij.

 

 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup