Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

activiteiten

 • Inside Navem
  Alle leden van Navem krijgen als eersten alle nieuwtjes uit de meubel-& interieurwereld via ons intern mailingsysteem.
    De nieuwsbrieven gaan van onderhandelde voordelen voor leden, over nieuwtjes van producten/fabrikanten en wijzigingen op socio-economisch en juridisch vlak, tot opleidingen, infosessies, evenementen, meubelbeurzen..   We houden u ook de hoogte van activiteiten via Stichting Marketing, zodat u op blijft op de hoogte van de laatste trends op marketingvlak.  Zo kunt u:
  - uw bedrijf bevorderen en promoten bij de consument en binnen de bedrijfswereld;
  - uw kennis verder vormen en vervolmaken via een brede waaier van diensten, producten en activiteiten;
  - uw marketingknowhow effectief in de praktijk toepassen.

  Kortom, Stichting Marketing is een denktank voor marketingstrategieën, een blijvende stimulans, die het marketingprofessionalisme in ons land een voortdurende impuls geeft
  Niet te missen als handelaar!
   
 • Juridisch eerstelijns advies
   
 • Geassocieerde studiedienst met specialisten inzake sociale wetgeving, vestigingswetgeving (Ikea-wet) en milieuwetgeving

 • Bescherming meubelhandel(aar) tegen:
  • onwettige handelspraktijken
  • bedrieglijke/misleidende reclame
  • nepfirma’s, die barnumpubliciteit maken en met voorschotten gaan lopen
  • vrijwaring van rechtstreekse particulierenverkoop op meubelbeurzen

 • Bemiddeling tussen fabrikant en meubelhandelaar bij ernstige klachten.
   
 • Verdediging van de rechten meubelhandel bij de overheid, zowel op federaal als regionaal vlak.
   
 • Europese belangenbehartiging van uw beroep:
  Navem maakt samen met oa Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland… deel uit van de FENA, de Europese Federatie van Meubelhandelaars.  Vandaag de dag worden 80% van alle Europees gestemde wetten/decreten overgenomen op nationaal vlak.
  FENA lobbyt daarom in het Europees parlement om de beleidsmakers duidelijk te maken wat de retailerwereld precies inhoudt/doet en welke impact hun beslissing zal genereren voor de ganse meubelhandel. 
  Thema’s die behandeld worden zijn oa anti-dumpingproblematiek, Reach, consumentenkrediet, afvalproblematiek,  made-in labelling…  Meer info: klik hier

 • Vertegenwoordiging in allerlei instanties en groeperingen, zowel nationaal als Europees.
  de Slaapraad,  Rondetafelgesprekken Fedustria, Hoge Raad Middenstand, KMO & Energie,

 • Spreekbuis van meubelbranche/interieursector in media (kranten, tijdschriften, vakbladen, programma’s,…)

 • Adviserende functie in een aantal commissies zoals:
  * Commissie Onrechtmatige Bedingen: samen met de de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie volgen   we dossiers rond oneerlijke/misleidende handelspraktijken.
  * Commissie Ruimtelijke Ordening: deze commissie geeft advies aan de overheid met betrekking tot ruimtelijke ordening en de vestigingswet
  * Commissie Sociale Zaken, Commissie Internationaal, Commissie Milieu, Interventiefonds Oud Papier (foldertaks),…

   
 • Uitwerken opleiding/vorming op vraagn van Navem-lid

 • Navem meubelcongres
  Jaarlijks vindt op de 1e dinsdag in december ons meubelcongres plaats, het Navem meubelcongres.  Dé place to be voor éénieder die de meubel-en interieurwereld een warm hart toedraagt.  Ideaal om te netwerKen & inspiratie op te doen.  Bezoek samen met 200 à 250 andere genodigden (handelaars, fabrikanten, vertegenwoordigers, sponsors, prospects...) ons congres, luister naar inspirerende sprekers en doe ’s avonds aan networking tijdens een lekker walking-dinner.  Dit voor de prijs van slechts €110 per deelnemer (€85 per deelnemer van zelfde bedrijf).  Klik hier voor een overzicht van de voorbije edities.

 • Meubelwaarborg®:
  Als Navem-lid kan u toetreden tot het systeem van de Meubelwaarborg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een modelcontract, aanbevolen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en opgemaakt in samenspraak met Test-Aankoop.
  Dit contract biedt zowel de consument als meubelhandelaar eerlijke en solide garanties aangaande prijs, kwaliteit, kwantiteit, leveringstermijn en -plaats, gebreken, financieringen, schadevergoedingen,…
  Door het gebruik van dit contract kan u een beroep doen op de Geschillencommissie Meubelen.
  Hierdoor kan u een proces voor de gewone rechtbanken vermijden: bij deze commissie verloopt de procedure sneller, minder ingewikkeld en, niet onbelangrijk, ze werkt véél goedkoper.
  In geval van arbitrage wordt een uitspraak gedaan door een arbitraal college dat paritair samengesteld is uit vertegenwoordigers van zowel consumenten als de meubelsector.
  Bovendien hebben deze uitspraken dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de rechtbanken.   

 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup