Meubelleder: types, eigenschappen en gebruikskenmerken – Navem

Meubelleder: types, eigenschappen en gebruikskenmerken

Plooivorming

Nieuw leder is vrij stug. Bij het gebruik van een zitmeu – bel verzachten vulling en veermateriaal. Het leder past zich daaraan aan en rekt mee, zodat er plooien kunnen ontstaan, een normaal fenomeen. De grootte van de plooien wordt beïnvloed door de grootte van het zitvlak. Bij een zitmeubel met hardere vering zal het leder strak – ker blijven. Bij een zachter meubel zullen meer plooien ontstaan.

Inwerking van zweet en vet

Zweet en vet zijn bij uitstek de substanties die het ver – ouderingsproces van leder kunnen versnellen. Beide substanties worden dagelijks op een quasi onzichtbare manier door de gebruiker afgezet op het leder en gaan hierop inwerken. Een goed onderhoud – waardoor de uitdroging wat vertraagd wordt en deze substanties in zekere mate verwijderd worden – gaat dit proces wel – iswaar afremmen, maar hoe dan ook zal een zetel die gebruikt wordt altijd wel iets van zweet en vet opnemen en daardoor aan veroudering onderhevig zijn. Bij een gebruiker die bovendien medicatie neemt, gaan hiervan steeds residu’s in het zweet terug te vinden zijn. Afhankelijk van het type medicatie (en hier zijn uiteraard duizenden hypotheses mogelijk in functie van het pre – cieze geneesmiddel) gaat het zweet al dan niet agressie – ver zijn voor het leder.

Afdekkingsgraad van leder

In de markt zijn verschillende ledertypes voorhanden die onderling verschillen in dekkingsgraad. Sommige ledertypes zijn zwaar afgedekt en zijn beter bestand te – gen inwerking van zweet en vet en ook tegen wrijvingen. De meest natuurlijke ledertypes hebben geen bescher – mende pigmentlaag en zijn bijgevolg poreuzer. Inwer – king van zweet en vet gaat zich uiteraard veel sneller manifesteren.