Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

word lid van Navem!

Als handelaar stelt u zich ongetwijfeld volgende vragen:

" Bij wie kan ik terecht met tijdrovende problemen, zodat ik mij kan focussen op mijn klanten/business? "
" Hoe kan ik mijn kosten tot een absoluut minimum beperken? "
" Op welke manier kan ik mijn zakencijfer gevoelig opkrikken? "
" Hoe
mijn zaak verder uitbouwen & veilig stellen voor mijn opvolgers? "
" Bied ik mijn klanten de best mogelijke waarborg? "
" Waar bevind ik mij tov mijn collega's qua omzet? "
" Welke interessante meubelbeurs vindt waar & wanneer plaats?
"
" Hoe zorg ik ervoor dat ik geen noodzakelijke juridische of socio-economische info mis? "
" Kan ik oneerlijke handelspraktijken (misleidende reclame, uitverkopen) aanklagen én een halt toeroepen?
"

U merkt, Navem wil te weten komen waar u wakker van ligt én wat u op de lever ligt. 

Word lid van Navem, want...

- Navem behartigt graag uw individueel belang
- Navem informeert u telkens als eerste
- Navem inspireert tijdens het congres
- Navem adviseert u persoonlijke
- Navem speelt in op uw
wensen/noden
- Navem beschermt uw business en ondersteunt eerlijke concurrentie
- Navem creëert voor u financiële voordelen


Klik hier voor de toetredingsmodaliteitenDe bijdrage is gebaseerd op uw totale winkeloppervlakte.
Ga daarna verder naar login en registreer uzelf.

+++

Geachte meubelhandelaar,
Beste interieurspecialist, 

Stap voor stap, steen voor steen, meubel na meubel zijn vele zaken reeds uitgegroeid tot een volwaardige KMO.  Vaak met familiale inslag.  Terecht mogen onze meubelhandelaars fier zijn op hun verwezenlijkingen.  

Jaren hard labeur en vele investeringen hebben zich vertaald in een vakkundig opgebouwde meubelzaak.

En toch.  Startende meubelhandelaars hebben het niet onder de markt.  Zowel kleinere als grotere meubelzaken kunnen maar met moeite het hoofd boven water houden in deze snel veranderende wereld.  Globalisering dreigt ons te overspoelen, de politieke wereld plaveit de weg voor buitenlandse multinationals en onze grootste concurrenten zoals auto’s, reizen en elektronische toestellen (hifi, computer, GSM) snoepen stelselmatig en gretig aan het budget van de consumenten.

“Is er dan niets mogelijk?”, vraagt u zich af.  “Moet ik alles lijdzaam ondergaan?”  
“Kan ik niets ondernemen om mijn belangen en rechten te vrijwaren?”

Natuurlijk wel.  “Hoe dan?”, horen we u luidop denken.

Wel, wij willen u helpen, uw belangen behartigen en rechten vrijwaren, zowel op nationaal vlak als in een breder Europees kader. 

Wij, dat is Navem (vzw), de Nationale Beroepsfederatie van de Meubelhandelaars.
Perfect geplaatst om haar gewicht in de strijd te werpen, om te streven naar een betere, evenwichtigere meubelwereld, waarin uw mening gehoor krijgt en uw standpunt en uw belang vorm.

Waarom aansluiten bij Navem?


Uw lidmaatschap zal ervoor zorgen dat u meer slagkracht krijgt, zodat:
- meer promotie gevoerd kan worden om het meubel hoger op het verlanglijstje van de consument te krijgen
;
- meer actie genomen kan worden om bedrieglijke/frauduleuze praktijken aan te pakken;
- meer invloed aangewend zal worden om de politieke wereld wakker te schudden. 

U kan de positie van uw bedrijf bestendigen en verstevigen, u blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de meubelsector en wij fungeren graag als beeldbuis en aanspreekpunt voor u.

Door uw lidmaatschap staat u sterker.  Samen met u gaan we voorop in de strijd. Stilstaan betekent achteruitgaan, pro-actief handelen is ons motto.  Blijf dus niet langer langs de kant staan, maar sluit u aan bij Navem!  Samen staan we sterker, samen kunnen we veel, héél veel.

Waarom aansluiten bij Meubelwaarborg®?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: meer en meer consumenten vragen een lijst op van meubelwinkels die deel uitmaken van het systeem van de Meubelwaarborg®.  

Als Navem-lid kan u toetreden tot het modelcontract, aanbevolen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en opgemaakt in samenspraak met Test-Aankoop.

Dit contract biedt zowel de consument als meubelhandelaar eerlijke en solide garanties aangaande prijs, kwaliteit, kwantiteit, leveringstermijn en -plaats, gebreken, financieringen, schadevergoedingen,…

Door het gebruik van dit contract kan u een beroep doen op de Geschillencommissie Meubelen.
Hierdoor kan u een proces voor de gewone rechtbanken vermijden: bij deze verzoeningscommissie verloopt de procedure sneller, minder ingewikkeld en, niet onbelangrijk, ze werkt veel goedkoper.
 
In geval van arbitrage wordt een uitspraak gedaan door een arbitraal college dat paritair samengesteld is uit vertegenwoordigers van zowel consumenten als de meubelsector.

Bovendien hebben deze uitspraken dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de rechtbanken.

 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup