Meubelwaarborg | Navem Vzw

Meubelwaarborg

Wat betekent het systeem van Meubelwaarborg voor mij?

Navem is eigenaar van het contract Meubelwaarborg®.

Deze commissie werd in de eerste instantie opgericht om tussen te komen in geschillen tussen consumenten en meubelverkopers. Ook wil ze mogelijke betwisten voorkomen door te onderhandelen over meubelwaarborgvoorwaarden.

Dit soort procedures zijn niet alleen sneller, ze zijn ook minder complex én goedkoper dan die van traditionele rechtbanken. Bovendien hebben de uitspraken van de Geschillencommissie Meubelen dezelfde juridische waarde als de vonnissen van klassieke rechtbanken.

Om te onthouden:
Of het nu gaat om een laattijdige of niet-conforme levering of een annulatie van de bestelling: verwittig hoe dan ook zo snel mogelijk de tegenpartij via een aangetekende brief.

U moet wel rekening houden met een termijn van één maand alvorens u een klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.

Tijdens die periode kunt u een minnelijke regeling bereiken met de tegenpartij. Wie weet komen jullie samen tot een oplossing!

Aangesloten winkels

TitleAddressDescriptionLink

Interesse om lid te worden?

Klaar om lid te worden van Navem?
Ontvang als eerste het nieuws en voordelen uit de meubel- en interieurwereld!